Prof. Dr. Arif Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Liderlik Sadece Doğuştan Kazanılmaz

YÖNETİCİLİĞİN SIRLARI

 

Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler bu kez üst düzey yöneticilerine yönelik ‘Yönetim, Yöneticilik ve Liderlik’ konusunda gerçekleştirildi. Eğitmen Prof. Dr. Arif Yavuz tarafından verilen seminerde yöneticiliğin sırları bilimsel veriler ışığında yöneticileri aktarıldı. Prof. Dr. Yavuz yöneticiliğin yüzde yirmisinin doğuştan, kalan diğer büyük kısmının ise eğitimle kazanıldığını söyledi.

 

AMAÇ VE HEDEFİN ÖNEMİ

 

Yönetimin bir süreç, bilim, meslek ve aynı zamanda sanat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Arif Yavuz bu doğrultuda yöneticiliğin çok zor bir olgu olduğunu kaydetti. Yavuz, yönetimde amaç ve hedefin olması gerektiğini ifade ederek bu amaç ve hedefin yöneticilik yaparken çok önemli bir görev olduğunu kaydetti. Yavuz yaklaşık 2 saat süren seminerde katılımcılara liderlik konusunda edindiği bilgilere aktardı. 

Logolar