Prof. Dr. Arif Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Balkanlar’da Birlikte Yaşama Kültürü Konferansı Başladı

 Balkanların Ortak Tarih Ve Kültürünü Ortaya Koymak, Güçlü Tarihsel Arka Planın Varlığı İçin Farkındalık Oluşturmak Ve Balkan Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Sosyal İşbirliğini Sağlamak Amacıyla Düzenlenen Konferans, Balkanlar'da Kültürlerin Bir Arada Yaşamasıyla İlişkili Tüm Alanları İçeren Kapsamlı Bir Programa Sahip.İstanbul Üniversitesi, State University of Tetovo, Kliment Ohridski University, Cyril and Methodius University, Macedonian Academy of Sciences and Arts (MakedonyaCumhuriyeti) Rutgers Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri), North-West Academy of Public Administration (Rusya Federasyonu) tarafından düzenlenen "Balkanlar'da Birlikte Yaşama Kültürü Konferans"ı (IBAC), 9 Mayıs 2011 tarihinde Makedonya Üsküp'te başladı.  

9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansa, 14 ülkeden 240 alanında uzman bilim adamı ve akademisyen katılıyor.Konferansın açış konuşmasını Yök Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet yaptı. Prof. Dr. Söylet konuşmasında Türkiye'nin ve Balkanların ortak tarihine değindi:  

Bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası olan topraklarda, bir bölümü günümüzün Balkan ülkeleri olan 35'in üzerinde devlet var. Unutmamalıyız ki Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi aynı zamanda tüm bu devletlerin tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yani Osmanlı yalnızca Türkiye'nin geçmişi değil Balkan coğrafyasına dağılmış birçok ülkenin yani hepimizin geçmişinin bir parçasıdır.  

Mustafa Kemal Atatürk, 1931 yılında toplanan II. Balkan Konferansı'nda Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanısıfatıyla yaptığı konuşmada, ortak tarihimizin, Osmanlı'nın mirasını paylaşan ülkelerin ortak geleceği için bir başlangıç noktası olarak kabul edilmesi gereğini vurgularken bu gerçekliğin farkındaydı... Akademik araştırmalar, yüzyıllar süren bu imparatorlukta farklı etnik gruplara, farklı dinlere, farklı dillere sahip bizlerin, hep beraber nasıl bir arada yaşadığımızı anlamak ve anlatmak kaygısını da taşımak zorundadır.  

Bu süreçte üniversitelerin rolü çok önemlidir. İstanbul Üniversitesi, bu tarihin başkenti yüzlerce yıllıkİstanbul'un bilim yuvası olarak hem imparatorluk döneminde hem de bu imparatorluğun mirasını devralanTürkiye Cumhuriyeti döneminde tarihsel ilişkimiz olan tüm topraklara yönelik akademik faaliyetleri içten desteklemektedir.  

Konferansın açılışına Cyril and Methodius University Rektörü Prof. Dr. Velimir Stoykovski, State University of Tetovo Rektörü Prof. Dr. Agron Reka, Kliment Ohridski University Rektörü Prof. Dr. Zlatko Zoglev katılıp birer konuşma yaptılar. Açılışta Makedonya Başbakan Yardımcısı Abdulaki Ademi, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir,Makedonya Eğitim Bakanı Genel Sekreteri Elizebeta Todorovska hazır bulundular ve birer konuşma yaptılar. Kongreye, İstanbul Üniversitesi'nden İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Faik Çelik, İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu, İÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil, İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr.Ergün Yolcu da katıldı.

Konferansın Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Ali Arslan (Chair) (Istanbul University), Prof. Dr. George Mladenovski (Cyril and Methodius Universty), Prof. Dr. Reşat Kaili (State Universty of Tetovo), Prof. Dr. Eduard Schevchenko, (North-West Academy of Public Administration), Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu (Istanbul University), Prof. Dr. Alper Cihan (Istanbul University), Prof. Dr. Evgenia Chernyavskaya, (North-West Academy of Public Administration), Prof. Dr. Bekir Merda (Albanian Science Academy), Prof. Dr. Eyüp Ganiç (Bosnian Herzegovinian Sarejova Science and Technology University), Prof. Dr. Evangelia Balta (Greece Aristotle University of Thessaloniki), Prof., Dr. Arif Yavuz (Istanbul University), Prof. Dr. Fehamettin Başar (Istanbul University), Prof. Dr. Süleyman Özdemir Yavuz (Istanbul University), Assoc. Prof. Dr. Deniz Ekinci (Istanbul University), Assoc. Prof. Dr. Ferdinand Gjana (Epoka University), Assoc. Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel (Istanbul University), Assoc. Prof. Dr. İsmail Mangaltepe (Coordinator) (Istanbul University), Asst. Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar (Istanbul University), Asst. Prof. Dr. Eyüp Zengin (Yalova University), Asst. Prof. Dr. Ünal Yıldırım (Afyon Kocatepe University), Dr. Aras Konjhodzic (University of Pennsylvania), Dr. Mehmet Özdemir (Researcher), Ahmet Qazimi (Consultant of President of Rebuclic of Macedonia), Sibel Yanık (Union of Turkish World Municipalities)

Logolar