Prof. Dr. Arif Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Hakkımda

Prof.Dr. Arif Yavuz, 1965 yılında Rize’de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini birincilikle bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Anabilim Dalında profesör olmuş olup, profesörlük görevine devam etmektedir.

Prof.Dr. Arif Yavuz, İstanbul Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Kongre ve konferanslara katılmış olup, birçok tebliğ sunmuş ve yayın yapmıştır.

Kişisel Bilgiler
 • Adı Soyadı : Arif Yavuz
 • Doğum Yeri : Rize
 • Doğum Tarihi : 22.06.1965
 • Medeni Hali : EVLİ
 • Telefon : 212 – 438 40 17-18
 • Fax : 212 – 438 40 17
 • Cep : 532 – 614 57 46
 • Twiter: @Prof.Dr.Arif Yavuz
 • Adres : İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , Beyazıt – İSTANBUL
 • Web Sitesi : http://www.arifyavuz.com/
 • Email : prof.arifyavuz@gmail.com

ÖĞRETİM DURUMU


Cibali İlkokulu – Birincilikle bitirilmiştir

Bozdoğan Ortaokulu - Birincilikle bitirilmiştir

Deniz Lisesi

İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi - Birincilikle bitirilmiştir

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Uluslar arası Çalışma Örgütü Normları ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Doktora : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Yabancı Dili : İngilizce

AKADEMİK KARİYER


İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Yardımcı Doçentlik

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Doçentlik

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Profesörlük görevi devam etmektedir.

MESLEKİ DENEYİM


Güverte 1. Zabit Kaptanlık Belgesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi

Uluslar arası Anonim Şirkette Ortaklık

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabuluculuk Görevi

Mahkemelerde Bilirkişilik Görevi

İstanbul Eyüp İlçesi Yerel Güvenlik Komisyonu Üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyon Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Merkezi , Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi' ne Yardım Vakfı , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Sosyal Tesisler , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanlığı Sosyal Tesislerden ve Vakıflardan Sorumlu

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Kamu Gözetimi Kurumu , Bağımsız Denetçi

İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği

BAŞARILAR


İlköğretim Birinciliği

Ortaöğretim Birinciliği

Türkiye Tubitak Liseler arası Matematik Yarışmasında Dördüncülük

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Birinciliği

YABANCI ÜLKE SEYAHATLARI


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya , İtalya , Fransa , İspanya , Yunanistan

Romanya , Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Hongkong, Çin

Malezya, Tayvan, Fas, Cezayir

Tunus, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye

Kırgızistan, Azerbaycan

VERDİĞİ DERSLER


Çalışma Ekonomisi,Türkiye nin Sosyal Yapısı

Toplu Pazarlık Ekonomisi,Küreselleşme , Rekabet ve Verimlilik

Karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve Türk Endüstri İlişkileri,Emek Piyasasının Örgütlenmesi

Çalışma İlişkileri Açısından Avrupa Birliğine Uyum Süreci,Kamu Kesiminde Yönetim ve Endüstri İlişkileri

YAYINLAR TEBLİĞLER VE KONFERANSLAR


11.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Güncel İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri , Yazılı ve Sözlü Tebliğ

7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, ‘Küresel Ekonomik Kriz ve İstihdama Etkisi’ Yazılı ve Sözlü Tebliğ

Sesder İş Adamları Zirvesi, 'Küresel Ekonomik Kriz ve Çözüm Önerileri’, İstanbul, 9 Kasım 2009.

İstanbul Verim İş adamları Derneği, ‘ Küresel Krizin Neresindeyiz ’, 21 Kasım 2009, Kartal, İstanbul.

Mühendisler Vakfı, ‘ Küresel Ekonomik Kriz, Etkileri ve Çözümler ’, İstanbul, 8 Aralık 2009.

Marifed, ‘ 2010 Yılında İş Dünyasının Geleceği’, Dış Ticaret Konferans Salonu, İstanbul, 9 Aralık 2009.

İşged İş Adamları Derneği, ‘ 2010 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Yeni Beklentiler’, İstanbul, 24 Şubat 2010.

Harvard University International Journal of Arts and Sciences, ‘ Global Economic Crises and Effects on Employment’, University of Harvard, Cambridge, Massachusetts, May 31-June 3, 2010.

Harvard University, ‘ The Economy of Turkey Over The Period From 2002 Through 2013’, 30 May 2014.

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Antalya, ‘ Okul Hayatından İş Hayatına Geçiş Ve Genç Girişimciliği’ 5 Aralık 2014

Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı, ‘ Toplantı Yönetimi ‘ Avanos- Nevşehir, 11 Eylül 2015.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘ 2014 Eylül’ den Günümüze Türkiye Politik- Ekonomisinin Durumu, Geleceği Ve Güncel Gelişmeler’, 26 Kasım 2015.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘ Zamanın Önemi ve Zaman Yönetimi’, 7-8 Ocak 2016

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘ Okul Hayatından İş Hayatına Geçiş ve Gençlere Tavsiyeler’ 7-8 Ocak 2016.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘ 2014 Eylül’ den Günümüze Türkiye Politik Ekonomisinin Durumu Geleceği Ve Güncel Gelişmeler’, 7-8 Ocak 2016

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘ 2014 Eylül’ den Günümüze Türkiye Politik Ekonomisinin Durumu Geleceği Ve Güncel Gelişmeler’, 7-8 Ocak 2016

Bomonti İş Grup, ‘ Türkiye Politik Ekonomisinin Bugünü Ve Geleceği Jeo-Politik Riskler Ve Güncel Gelişmeler’ 25 Şubat 2016.

Bahçelievler Belediyesi- İstanbul, ‘ Okul Hayatından Hayat Okuluna Geçiş Ve Gençlere Tavsiyeler’, 2 Nisan 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘2015 Yılı Büyüme Değerlendirmesi Ve 2016 Yılı Beklentiler Ve Uzun Vadeli Projeksiyonlar’, 12 Nisan 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Tasarruf Açığı’, 10 Mayıs 2016.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘ Türkiye Politik Ekonomisinin Durumu, Geleceği Ve Güncel Gelişmeler’, 2 Haziran 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘BREXİT’in Avrupa Birliği, İngiltere ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Türkiye Dış Politikalarında Yaşanan Normalleşme Sürecinin Ekonomiye Etkileri’, 12 Temmuz 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Ekonomik Yansımaları Ve Ekonomide Alınması Gereken Tedbirler’, 9 Ağustos 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Güncel Ekonomik Ve Politik Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Kısa Ve Orta Vadede İzlenmesi Gereken Politikalar’, 6 Eylül 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Moody’s in Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürmesi Ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği’, 11 Ekim 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi’nin; Dünya ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri’, 15 Kasım 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünyada Ve Türkiye’de 2017 Yılına Dair Ekonomik Beklentiler’, 13 Aralık 2016.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Başkanlık Sisteminin Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkiler’, 10 Ocak 2017.

TİM- İKMİB, ‘Türkiye Ekonomisinin Ve Piyasasının Bugünkü Ve Yakın Gelecekteki Durumunun Analizi ( Döviz, Faiz, Altın, Petrol Ve Gayrimenkul İle İlgili Öngörüler)’, 23 Ocak 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘T.C. Merkez Bankası’nın Para Politikaları, Uluslar arası Kredi Derecelendirme Kuruluşların Not İndirimlerinin Değerlendirilmesi Ve Kısa Orta Vadede Beklentiler’, 7 Şubat 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘ Genel Ekonomik Gelişmeler Ve Yeni İstihdam Teşvik Paketi (İstihdam Seferberliği)’, 7 Mart 2017.

Merter İşadamları Derneği, ‘ 16 Nisan 2017 Referandumu Sonrası Politik Ekonomik Gelişmeler İle İlgili Senaryolar - Öngörüler ( Ekonomi, Döviz, Faiz, Parite, Petrol Ve Gayrimenkul İle İlgili Öngörüler)’, 4 Nisan 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘16 Nisan 2017 Referandumu Sonrası Ekonomik Gelişmeler İle İlgili Senaryolar’, 11 Nisan 2017

İstanbul Ticaret Odası, Referandum Sonrası Türkiye Ekonomisindeki Beklentiler Ve Olası Gelişmeler’, 9 Mayıs 2017.

8th International Conference of Political Economy- Belgrad, Serbia ‘2015-2017 Yılları Arasında Türkiye’ De Yaşanan Politik- Ekonomik Gelişmeler’ 28-30 Haziran 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Katar’a Uygulanan Ekonomik Yaptırımlar Ve Bunun Türkiye Ekonomisine Etkileri’, 11 Temmuz 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Türkiye – Ab İlişkileri Ve Almanya İle Yaşanan Olaylar Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri’, 08 Ağustos 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Türkiye Ekonomisinin Büyüme Rakamları, Kısa Ve Orta Vadede İzlenmesi Gereken Politikalar’, 12 Eylül 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘2018-2020 Orta Vadeli Programın Değerlendirilmesi’, 10 Ekim 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Türk Lirası’nda Yaşanan Değer Kaybının Dış Ticaret Ve İç Piyasalara Etkisi; Kısa Ve Orta Vadeli Öngörüler’, 7 Kasım 2017.

Afyonkarahisar –Yerel- Sen, ‘ Dünya’ da ve Türkiye’ de Yaşanan Politik Ekonomideki Son Gelişmeler’ , 25 Kasım 2017.

Mavera Vakfı- Üsküdar, ‘ Dünya’ Da Ve Türkiye’ De Yaşanan Politika Ve Ekonomideki Son Gelişmeler’, 02 Aralık 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünyada Ve Türkiye’de 2018 Yılına Dair Öngörüler; Büyüme, Döviz, Faiz Ve Enflasyon İle İlgili Muhtemel Senaryolar’, 5 Aralık 2017.

İstanbul Ticaret Odası, ‘2018 Yılı Türkiye Ekonomisi Beklentileri; Ülkemiz için Fırsatlar ve Tedbirler ve Piyasa ile İlgili Öngörüler ’, 9 Ocak 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Mevcut Ekonomik Durum, Kısa Ve Orta Vadeli Öngörüler; Dünya’daki Ve Ortadoğu’daki Son Gelişmelerin Ülke Ekonomisine Olası Etkileri’, 6 Şubat 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘2018-2019 Yılı Ekonomik Beklentiler, Dünyadaki Ekonomik Durum Ve Türkiye Lehine Olumlu Yöndeki Olasılıklar’, 21 Mart 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünyada Ve Türkiye’ De Ekonomik Durum 2018-2019 Yılı Politik -Ekonomik Beklentiler’, 26 Mart 2018.

İnanç Eğitim Kültür Derneği, ‘ Dünya’ da Ve Türkiye’ de Ekonomik Durum 2018-2019 Yılı Politik Ekonomik Beklentiler’, 10 Nisan 2018.

İMMİB, ’24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Öncesi Senaryolar Ve Ekonomik Etkileri’, 8 Mayıs 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dolar TL Kurunun Artış Nedenleri, Analiz Edilmesi Ve Yapılması Gerekenler’, 28 Mayıs 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Kısa Ve Orta Vadeli Öngörüler’, 9 Temmuz 2018.

Mavera Vakfı- Üsküdar, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Senaryolar Ve Beklentiler’,06 Ekim 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Yeni Ekonomi Programının Değerlendirilmesi (YEP), Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler’, 9 Ekim 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmelerin Değerlendirilmesi ve Kısa- Orta Vadede Öngörülerimiz ve İzlenmesi Gereken Politikalar’, 7 Kasım 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Senaryolar, Beklentiler Ve Öngörüler’ 17 Kasım 2018.

İMMİB, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Senaryolar, Beklentiler Ve Öngörüler’ 4 Aralık 2018.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Senaryolar, Beklentiler Ve Öngörüler’ 11 Aralık 2018.

İMMİB, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 8 Ocak 2019.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Türkiye Ekonomisi İle İlgili Beklentiler, Öngörüler Ve Yapılması Gerekenler’, 15 Ocak 2019.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Güncel Ekonomik Ve Siyasi Gelişmelerin Değerlendirilmesi Ve Avrupa Ekonomisinin Yavaşlamasının Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri’, 12 Şubat 2019.

İstanbul Ticaret Odası, ‘Güncel Ekonomik Ve Siyasi Gelişmelerin Değerlendirilmesi Ve Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 31 Mart 2019 Mahalli Seçim Senaryoları Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Ve Öngörüler’, 6 Mart 2019.

İMMİB, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve 31 Mart 2019 Mahalli Seçim Senaryoları Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Ve Öngörüler’, 19 Mart 2019.

TAYSAD, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Türkiye Ekonomisiyle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 21 Mart 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Türkiye Ekonomisiyle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 8 Nisan 2019

Elazığ Fırat Üniversitesi, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Türkiye Ekonomisiyle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 9 Mayıs 2019

Elazığ Fırat Üniversitesi, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Türkiye Ekonomisiyle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 9 Mayıs 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Rusya’dan S-400 Füze Savunma Sistemi Alımı Ve 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi Ve Türkiye Ekonomisine Ve Piyasasına Etkisi’, 17 Haziran 2019

TAYSAD, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve S-400 Füze Savunma Sistemi Alımı Ve Türkiye Ekonomisiyle İlgili Beklentiler Ve Öngörüler’, 27 Haziran 2019

Rize Vakfı, ‘Rusya’dan S-400 Füze Savunma Sistemi Alımı Ve Türkiye Ekonomisine Ve Piyasasına Etkisi’, 2 Temmuz 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘On Birinci Kalkınma Planının Değerlendirilmesi Ve İstanbul Yaklaşımının İş Dünyasına Yansıması Ve Etkisi’, 11 Eylül 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘2019-2022 Yeni Ekonomik Programın Değerlendirilmesi Ve Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu Ve Türkiye Ekonomisi Ve Piyasası İle İlgili Öngörüler’, 9 Ekim 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisinde 2019 Yılı Değerlendirmesi Ve 2020 Yılına Dair Kısa Ve Orta Vadeli Öngörüler Ve Ekonomide Uygulanması Gereken Reformlar’, 10 Aralık 2019

Marmara Üniversitesi Ekonomi Kongresi 2019, ‘2019 Yılı Dünya Ve Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi’, 20 Aralık 2019

İstanbul Ticaret Odası, ‘Dünya Ve Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi Ve Türkiye Ekonomisi Ve Piyasası İle İlgili Öngörüler’, 28 Aralık 2019

Topkapı Doubletree Hilton, ‘Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi Ve Türkiye Ekonomisi Ve Piyasası İle İlgili Öngörüler’, 28 Aralık 2019

İstanbul Ticaret Odası, “Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu ve Dünya ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri ve Türkiye Ekonomisindeki Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Öngörüler”, 17 Şubat 2020

Silivri Sanayici Ve İşadamları Derneği, “Dünya Ve Türkiye Ekonomisinin Değerlendirilmesi Ve Türkiye Ekonomisinin Ve Piyasasının Geleceği İle İlgili Öngörüler”, 21 Şubat 2020

İstanbul Ticaret Odası, “Koronavirüs(Covid-19)’de 2. Dalga Olacak Mı ? Ve Covid-19’un Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi”, 14 Temmuz 2020

DERNEK VE VAKIF ÜYELİKLER


Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Üyelik

Avrasya Bir Vakfı Üyeliği

Türk Endüstri İlişkileri Derneği Üyeliği

Dosya İsmi Açıklama İndir
Son Dakika Raporu Dosyayı İndir
2018 Mayıs Ayı Raporu

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ SENARYOLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ 

Dosyayı İndir
2018 Nisan Ayı Raporu

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ SENARYOLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ

Dosyayı İndir
2018 Mart Ayı Raporu

DOLAR/TL KURUNUN ANALİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ VE PİYASASI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir
2018 Şubat Ayı Raporu Dosyayı İndir
2018 Ocak Ayı Raporu

 ÜLKEMİZDE 2018 YILINDA EKONOMİMİZDE RİSKLER, BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir
2017 Aralık Raporu

ABD’DE GÖRÜLEN REZA ZARRAB  (RIZA SARRAF) DAVASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Kasım Ayı Raporu

ABD’DE GÖRÜLEN REZA ZARRAB (RIZA SARRAF) DAVASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Ekim Ayı Raporu

ABD İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE VİZE SORUNUNUN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Eylül Raporu

2017 AĞUSTOS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR

Dosyayı İndir
2017 Ağustos Raporu

2017 AĞUSTOS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR

Dosyayı İndir
2017 Aralık Raporu

ALMANYA VE AB İLE YAŞANAN OLAYLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Dosyayı İndir
2017 Haziran Raporu

2017 Haziran Ayı Politik Ekonomik Rapor - Katar'a Uygulanan Ekonomik Yaptırımlar ve Bunun Türkiye Ekonomisine Etkileri

Dosyayı İndir
2017 Mayıs Ayı Raporu

2017 MAYIS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR 16 NİSAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU SONRASI MUHTEMEL SENARYOLAR

Dosyayı İndir
2017 Nisan Ayı Raporu

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Sonrası Politik-ekonomik Gelişmeler İle İlgili Beklentilerimiz

Dosyayı İndir
2017 Mart Ayı Raporu

 16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU SONRASI POLİTİK EKONOMİK GELİŞMELER İLE İLGİLİ SENARYOLAR

Dosyayı İndir
2017 Şubat Ayı Raporu

TÜRKİYE VARLIK FONUNUN KURULMASI EKONOMİNİN VE PİYASANIN GELECEĞİ

Dosyayı İndir
2017 Ocak Ayı Raporu

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE EKONMİSİNE VE PİYASASINA ETKİSİ

Dosyayı İndir
2016 Aralık Ayı Raporu

Rusya’nın Türkiye Büyük Elçisinin Öldürülmesi Ve Türkiye Ekonomisine Ve Piyasasına Etkisi

Dosyayı İndir
2016 Kasım Ayı Raporu

2016 Kasım Ayı Politik Ekonomik Rapor Donald Trump’ın Abd Başkanı Seçilmesinin Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi

Dosyayı İndir
Son Dakika Raporu

10 Ekim 2016 Son Dakika Raporu

Dosyayı İndir
2016 Ekim Ayı Raporu

2016 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor 8 Kasım 2016 Abd Başkanlık Seçimi Ve Türkiye Ekonomisinde Ve Piyasasında Beklentilerimiz

Dosyayı İndir
2016 Eylül Raporu

2016 Eylül Ayı Politik Ekonomik Rapor Moody’s İn Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürmesi Ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği

Dosyayı İndir
2016 Ağustos Ayı Raporu

2016 Ağustos Ayı Politik Ekonomik Rapor 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Politik-Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2016 Temmuz Ayı Raporu

2016 TEMMUZ AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR Haince Planlanan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

Dosyayı İndir
2016 Temmuz Ayı Raporu

2016 TEMMUZ AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR Haince Planlanan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

Dosyayı İndir
2016 Haziran Ayı Raporu

2016 Haziran Ayı Politik Ekonomik Rapor İngiltere’nin Ab’den Ayrılma Referandurumu (Brexit)

Dosyayı İndir
2016 Mayıs Ayı Raporu

2016 MAYIS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN İSTİFA ETMESİ

Dosyayı İndir
2016 Nisan Ayı Raporu

2016 Nisan Ayıpolitik Ekonomik Raporküresel Ekonomik Gelişmeler 

Dosyayı İndir
2016 Mart Ayı Raporu

Suriye Savaşının Bitiş Senaryoları Ve Reza Zarrab’ın Tutuklanması

Dosyayı İndir
2016 Şubat Ayı Raporu

Türkiye Politik Ekonomisinin Önümüzdeki Riskleri (Suriye Savaşı)

Dosyayı İndir
2016 Ocak Ayı Raporu

Türkiye Ekonomisinin Ve Piyasaların Değerlendirilmesi

Dosyayı İndir
2015 Aralık Ayı Raporu

2015 Aralık Ayı Politik Ekonomik Rapor Rusya Uçağının Düşürülmesi Ve Politik – Ekonomik Etkileri

Dosyayı İndir
2015 Kasım Ayı Raporu

1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Politik Ve Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2015 Ekim Raporu

2015 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Eylül Ayı Raporu

2015 Eylül Ayı Politik Ekonomik Rapor 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Ağustos Raporu

01 Kasım 2015 Genel Seçim Öncesi Durum 29 Ağustos 2015

Dosyayı İndir
2015 Temmuz Raporu

07 Haziran 2015 Genel Seçim Sonrası Yeni Hükümet Kurulması Veya Tekrar Seçime Gidilmesi

Dosyayı İndir
2015 Haziran Ayı Raporu

07 Haziran 2015 Genel Seçimleri Siyasi Ve Ekonomik Etkileri

Dosyayı İndir
2015 Mayıs Raporu

07 Haziran Genel Seçimler Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Nisan Raporu

Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2015 Mart Raporu

Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2015 Şubat Raporu

2015 Şubat Ayı Politik Ekonomik Rapor 14 Şubat 2015

Dosyayı İndir
2015 Ocak Raporu

2015 Ocak Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Aralık Raporu

2014 Aralık Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Ekim Raporu

2014 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Eylül Raporu

2014 Eylül Politik Ekonomik Rapor İşid Olayı 18 Ekim 2014

Dosyayı İndir
2014 Ağustos Raporu

Yeni Hükümet Sonrası Durum (Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu)

Dosyayı İndir
2014 Temmuz Raporu

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonrası Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2014 Haziran Raporu

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Öncesi Senaryolar

Dosyayı İndir
2014 Nisan Raporu

30 Mart Mahalli Seçimlerinin Ekonomik Ve Siyasi Etkileri

Dosyayı İndir
2014 Mart Raporu

Mahalli Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2014 Şubat Raporu

2014 Şubat Politik Ekonomi Ara Raporu 28 Şubat 2014

Dosyayı İndir
2014 Ocak Raporu

Politik Ekonomi Ara Raporu 27.Ocak.2014

Dosyayı İndir
2013 Haziran Raporu

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
2013 17 Aralık Olayları

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
2009-2012 Aylık Raporlar

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif YAVUZ Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
2018 Mart Ayı Raporu

DOLAR/TL KURUNUN ANALİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ VE PİYASASI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir

Logolar