Prof. Dr. Arif Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Hakkımda

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Kişisel Bilgiler
 • Adı Soyadı : Arif Yavuz
 • Doğum Yeri : Rize
 • Doğum Tarihi : 22.06.1965
 • Medeni Hali : Bekar
 • Telefon : 212 – 438 40 17-18
 • Fax : 212 – 438 40 30
 • Cep : 532 – 614 57 46
 • Twiter: @Prof.Dr.Arif Yavuz
 • Adres : İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , Beyazıt – İSTANBUL
 • Web Sitesi : http://www.arifyavuz.com/
 • Email : dr.arif@turk.net

ÖĞRETİM DURUMU


Cibali İlkokulu – Birincilikle bitirilmiştir

Bozdoğan Ortaokulu - Birincilikle bitirilmiştir

Deniz Lisesi

İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi - Birincilikle bitirilmiştir

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Uluslar arası Çalışma Örgütü Normları ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Doktora : İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi )

Yabancı Dili : İngilizce

AKADEMİK KARİYER


İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Yardımcı Doçentlik

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Doçentlik

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Profesörlük görevi devam etmektedir.

MESLEKİ DENEYİM


Güverte 1. Zabit Kaptanlık Belgesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi

Uluslar arası Anonim Şirkette Ortaklık

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabuluculuk Görevi

Mahkemelerde Bilirkişilik Görevi

İstanbul Eyüp İlçesi Yerel Güvenlik Komisyonu Üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyon Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Merkezi , Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi' ne Yardım Vakfı , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Sosyal Tesisler , Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanlığı Sosyal Tesislerden ve Vakıflardan Sorumlu

İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

Kamu Gözetimi Kurumu , Bağımsız Denetçi

İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği

BAŞARILAR


İlköğretim Birinciliği

Ortaöğretim Birinciliği

Türkiye Tubitak Liseler arası Matematik Yarışmasında Dördüncülük

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Birinciliği

YABANCI ÜLKE SEYAHATLARI


Amerika Birleşik Devletleri

Almanya , İtalya , Fransa , İspanya , Yunanistan

Romanya , Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Hongkong, Çin

Malezya, Tayvan, Fas, Cezayir

Tunus, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye

Kırgızistan, Azerbaycan

VERDİĞİ DERSLER


Çalışma Ekonomisi,Türkiye nin Sosyal Yapısı

Toplu Pazarlık Ekonomisi,Küreselleşme , Rekabet ve Verimlilik

Karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve Türk Endüstri İlişkileri,Emek Piyasasının Örgütlenmesi

Çalışma İlişkileri Açısından Avrupa Birliğine Uyum Süreci,Kamu Kesiminde Yönetim ve Endüstri İlişkileri

YAYINLAR TEBLİĞLER VE KONFERANSLAR


TİSK İşveren Dergisi : Esnek Çalışma , İstihdam ve Verimlilik

Çimento İşveren Dergisi : Çalışma Sürelerinin Esnekliği ve Esnek Zaman Modeli

Petrol İş Dergisi : Esneklik ve Esnek Çalışmanın Endüstri İlişkilerine Etkisi

Prof. Sabahattin Zaim e Armağan : Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Grev Hakkı ile İlgili Normları

TİSK İşveren Dergisi : Küreselleşme ve Çalışma Hayatında Esneklik

Macro Ekonomi Dergisi : Ekonomik Krizin Değerlendirilmesi

MESS Mercek Dergisi : Çalışma Süresi Esnekliği ve Türleri

TİSK İşveren Dergisi : Ekonomik Kriz ve Esneklik

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi : Ücret Sistemleri

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi : Esnek Çalışma

Türk Endüstri İlişkileri Derneği , 3. Ulusal Kongresi Tebliğ

Milli Prodüktivite Merkezi , 2. Verimlilik Kongresi Tebliğ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Tebliğ

Milli Prodüktivite Merkezi , Seminer Tebliğ

MESS - Birleşik Metal İş Sendikası Tebliğ

DERNEK VE VAKIF ÜYELİKLER


Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Üyelik

Avrasya Bir Vakfı Üyeliği

Türk Endüstri İlişkileri Derneği Üyeliği

Dosya İsmi Açıklama İndir
Son Dakika Raporu Dosyayı İndir
2018 Mayıs Ayı Raporu

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ SENARYOLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ 

Dosyayı İndir
2018 Nisan Ayı Raporu

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ SENARYOLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ

Dosyayı İndir
2018 Mart Ayı Raporu

DOLAR/TL KURUNUN ANALİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ VE PİYASASI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir
2018 Şubat Ayı Raporu Dosyayı İndir
2018 Ocak Ayı Raporu

 ÜLKEMİZDE 2018 YILINDA EKONOMİMİZDE RİSKLER, BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir
2017 Aralık Raporu

ABD’DE GÖRÜLEN REZA ZARRAB  (RIZA SARRAF) DAVASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Kasım Ayı Raporu

ABD’DE GÖRÜLEN REZA ZARRAB (RIZA SARRAF) DAVASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Ekim Ayı Raporu

ABD İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE VİZE SORUNUNUN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Dosyayı İndir
2017 Eylül Raporu

2017 AĞUSTOS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR

Dosyayı İndir
2017 Ağustos Raporu

2017 AĞUSTOS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR

Dosyayı İndir
2017 Aralık Raporu

ALMANYA VE AB İLE YAŞANAN OLAYLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Dosyayı İndir
2017 Haziran Raporu

2017 Haziran Ayı Politik Ekonomik Rapor - Katar'a Uygulanan Ekonomik Yaptırımlar ve Bunun Türkiye Ekonomisine Etkileri

Dosyayı İndir
2017 Mayıs Ayı Raporu

2017 MAYIS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR 16 NİSAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU SONRASI MUHTEMEL SENARYOLAR

Dosyayı İndir
2017 Nisan Ayı Raporu

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Sonrası Politik-ekonomik Gelişmeler İle İlgili Beklentilerimiz

Dosyayı İndir
2017 Mart Ayı Raporu

 16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU SONRASI POLİTİK EKONOMİK GELİŞMELER İLE İLGİLİ SENARYOLAR

Dosyayı İndir
2017 Şubat Ayı Raporu

TÜRKİYE VARLIK FONUNUN KURULMASI EKONOMİNİN VE PİYASANIN GELECEĞİ

Dosyayı İndir
2017 Ocak Ayı Raporu

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE EKONMİSİNE VE PİYASASINA ETKİSİ

Dosyayı İndir
2016 Aralık Ayı Raporu

Rusya’nın Türkiye Büyük Elçisinin Öldürülmesi Ve Türkiye Ekonomisine Ve Piyasasına Etkisi

Dosyayı İndir
2016 Kasım Ayı Raporu

2016 Kasım Ayı Politik Ekonomik Rapor Donald Trump’ın Abd Başkanı Seçilmesinin Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi

Dosyayı İndir
Son Dakika Raporu

10 Ekim 2016 Son Dakika Raporu

Dosyayı İndir
2016 Ekim Ayı Raporu

2016 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor 8 Kasım 2016 Abd Başkanlık Seçimi Ve Türkiye Ekonomisinde Ve Piyasasında Beklentilerimiz

Dosyayı İndir
2016 Eylül Raporu

2016 Eylül Ayı Politik Ekonomik Rapor Moody’s İn Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürmesi Ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği

Dosyayı İndir
2016 Ağustos Ayı Raporu

2016 Ağustos Ayı Politik Ekonomik Rapor 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Politik-Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2016 Temmuz Ayı Raporu

2016 TEMMUZ AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR Haince Planlanan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

Dosyayı İndir
2016 Temmuz Ayı Raporu

2016 TEMMUZ AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR Haince Planlanan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

Dosyayı İndir
2016 Haziran Ayı Raporu

2016 Haziran Ayı Politik Ekonomik Rapor İngiltere’nin Ab’den Ayrılma Referandurumu (Brexit)

Dosyayı İndir
2016 Mayıs Ayı Raporu

2016 MAYIS AYI POLİTİK EKONOMİK RAPOR BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN İSTİFA ETMESİ

Dosyayı İndir
2016 Nisan Ayı Raporu

2016 Nisan Ayıpolitik Ekonomik Raporküresel Ekonomik Gelişmeler 

Dosyayı İndir
2016 Mart Ayı Raporu

Suriye Savaşının Bitiş Senaryoları Ve Reza Zarrab’ın Tutuklanması

Dosyayı İndir
2016 Şubat Ayı Raporu

Türkiye Politik Ekonomisinin Önümüzdeki Riskleri (Suriye Savaşı)

Dosyayı İndir
2016 Ocak Ayı Raporu

Türkiye Ekonomisinin Ve Piyasaların Değerlendirilmesi

Dosyayı İndir
2015 Aralık Ayı Raporu

2015 Aralık Ayı Politik Ekonomik Rapor Rusya Uçağının Düşürülmesi Ve Politik – Ekonomik Etkileri

Dosyayı İndir
2015 Kasım Ayı Raporu

1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Politik Ve Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2015 Ekim Raporu

2015 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Eylül Ayı Raporu

2015 Eylül Ayı Politik Ekonomik Rapor 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Ağustos Raporu

01 Kasım 2015 Genel Seçim Öncesi Durum 29 Ağustos 2015

Dosyayı İndir
2015 Temmuz Raporu

07 Haziran 2015 Genel Seçim Sonrası Yeni Hükümet Kurulması Veya Tekrar Seçime Gidilmesi

Dosyayı İndir
2015 Haziran Ayı Raporu

07 Haziran 2015 Genel Seçimleri Siyasi Ve Ekonomik Etkileri

Dosyayı İndir
2015 Mayıs Raporu

07 Haziran Genel Seçimler Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2015 Nisan Raporu

Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2015 Mart Raporu

Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2015 Şubat Raporu

2015 Şubat Ayı Politik Ekonomik Rapor 14 Şubat 2015

Dosyayı İndir
2015 Ocak Raporu

2015 Ocak Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Aralık Raporu

2014 Aralık Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Ekim Raporu

2014 Ekim Ayı Politik Ekonomik Rapor

Dosyayı İndir
2014 Eylül Raporu

2014 Eylül Politik Ekonomik Rapor İşid Olayı 18 Ekim 2014

Dosyayı İndir
2014 Ağustos Raporu

Yeni Hükümet Sonrası Durum (Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu)

Dosyayı İndir
2014 Temmuz Raporu

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonrası Ekonomik Durum

Dosyayı İndir
2014 Haziran Raporu

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Öncesi Senaryolar

Dosyayı İndir
2014 Nisan Raporu

30 Mart Mahalli Seçimlerinin Ekonomik Ve Siyasi Etkileri

Dosyayı İndir
2014 Mart Raporu

Mahalli Seçim Sonrası Senaryolar

Dosyayı İndir
2014 Şubat Raporu

2014 Şubat Politik Ekonomi Ara Raporu 28 Şubat 2014

Dosyayı İndir
2014 Ocak Raporu

Politik Ekonomi Ara Raporu 27.Ocak.2014

Dosyayı İndir
2013 Haziran Raporu

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
2013 17 Aralık Olayları

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
2009-2012 Aylık Raporlar

Dünyada Ve Türkiye’de Küresel Ve Politik Ekonomik Güçler

Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif YAVUZ Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
Prof. Dr. Arif Yavuz Dosyayı İndir
2018 Mart Ayı Raporu

DOLAR/TL KURUNUN ANALİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ VE PİYASASI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER 

Dosyayı İndir

Logolar